Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

[부산여행 호캉스] 106평 부산 초호화 리조트 아난티코브에 다녀왔어요! / 부산브이로그 / 여행브이로그

9 Xem
toreng
toreng
04 Aug 2021

#아난티코브 #부산브이로그 #부산여행

안녕 토동이들'-' 즐거운 금요일 보내고 있으세요?
오늘은 부산 최고급 리조트 아난티코브 아난티펜트하우스에 다녀온 영상을 가져왔어요!
아난티코브는 한국에서 가장 해외같은 분위기를 느낄 수 있는 곳이라고 알려져 있는데,
왜 아난티 아난티 하는지 가보면 바로 알아요!'-'
정말 해외에 온 기분이 드는 곳이예요.
정말 행복했던 부산 여행 2탄으로 다시 찾아올게요 : )

*Instagram - https://www.instagram.com/amourfor_u
*contact - [email protected]

영상속 이어폰, 스피커구매링크🎶
http://www.mpow.co.kr/

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next