fruitmentor
fruitmentor 01 Apr 2021
0
watermark logo

Up next

Sâu hại cam quýt - Câu hỏi của bạn được trả lời bởi Tiến sĩ Côn trùng học Monique Rivera
01 Apr 2021
Sâu hại cam quýt - Câu hỏi của bạn được trả lời bởi Tiến sĩ Côn trùng học Monique Rivera
fruitmentor · 1 Xem

Nguy cơ di chuyển cây cam quýt ở California

1 Xem

Sự di chuyển của cây cam quýt gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới cây cam quýt của California do sự hiện diện của rầy chổng cánh châu Á và bệnh vàng lá (còn được gọi là HLB hoặc bệnh vàng lá gân xanh ở cam quýt). Bạn có thể giúp cứu cây cam quýt California bằng cách tránh vận chuyển cây cam quýt.Có nhiều biện pháp cách ly được thực hiện tại California để bảo vệ cây cam quýt:
Bản đồ cập nhật các khu vực trong California được kiểm dịch chống rầy chổng cánh Châu Á:
https://www.cdfa.ca.gov/plant/acp/regulation.html (Bản đồ kiểm dịch rầy chổng cánh Châu Á tại California)
Bản đồ cập nhật các khu vực trong California được cách ly chống bệnh vàng lá:
https://www.cdfa.ca.gov/plant/hlb/regulation.html (Bản đồ cách ly HLB tại California)

Nguồn tài liệu được sử dụng để chuẩn bị video này bao gồm:

https://www.cdfa.ca.gov/plant/....hlb/docs/3439-TXT-hl

http://pi.cdfa.ca.gov/pqm/manual/pdf/420.pdf
https://www.researchgate.net/p....ublication/325056231

Video về cây nhiễm HLB đầu tiên được phát hiện ở California là của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California (CDFA):
https://youtu.be/mHjsBEG1J94?t=44

Nguồn ảnh:
Dữ liệu cho Bản đồ được hiển thị do Dịch vụ Phân tích Dữ liệu Thực vật CDFA (PDAS) cung cấp
Rầy chổng cánh Châu Á: David Hall, USDA; Jeffrey Weston Lotz, Sở Nông nghiệp Florida; và Chương trình Giám sát và Kiểm kê Ong Bản địa của USGS
https://www.flickr.com/people/usgsbiml/

Xem thêm
0 Bình luận sort Sort By

Bình luận Facebook

Up next

Sâu hại cam quýt - Câu hỏi của bạn được trả lời bởi Tiến sĩ Côn trùng học Monique Rivera
01 Apr 2021
Sâu hại cam quýt - Câu hỏi của bạn được trả lời bởi Tiến sĩ Côn trùng học Monique Rivera
fruitmentor · 1 Xem