Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Cách xếp nhiều lịch họp Zoom bằng Google Calendar

1 Xem
TungVINSYS
TungVINSYS
05 Jul 2021

Nếu bạn muốn sắp xếp nhiều lịch họp online thông qua ứng dụng Zoom, bạn có thể tích hợp Zoom với Google Calendar để lên lịch họp. Cách làm này tuwong tự như khối văn phòng sắp lịch họp hàng tuần, hay như phòng đào tạo lên thời khóa biểu cho các lớp học, chỉ khác là họp online mà thôi

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next