watermark logo

Tiếp theo


I cooked fish for my Vietnamese friend | Nấu Cá Cho Anh Bạn Việt Nam Và Cái Kết..

2 Xem
Vietnam Meets Dustin
0
Xuất bản vào 19 Jun 2020 / trong Con người & Blogs

►►► Nấu Cá Kho Cho Anh Bạn Việt Nam Và Cái Kết.. ◄◄◄
►►Trying to cook fish Vietnamese style ◄◄◄

►►DOWNLOAD KiKi - BOOST YOUR VOCABULARY APP◄◄
Các users cần hỗ trợ có thể nhắn qua FB page của KiKi để được giải quyết nhanh chóng nhất!
👉🏼 iOS https://apps.apple.com/vn/app/....kiki-boost-your-voca
👉🏼 Android https://play.google.com/store/....apps/details?id=educ
👉🏼 Facebook page https://www.facebook.com/KiKiyourVirtualAssistant/

This is day 2 on a boat with my friend Quy from Thu Vui Dan Da. This videos has a lot going on, from fishing, to checking fish traps with the locals, walking through the mud trying to hunt mudskippers with my slingshot and also cooking a bunch of fish that we caught throughout the 1st and 2nd day. Since I'm with my Vietnamese friend, I attempted to cook the fish a Vietnamese style. Not sure if it resembles Vietnamese cuisine, but it did have fish sauce :D Also, I'm in Can Gio not Can Tho.

Đây là ngày thứ 2 lênh đênh trên Ghe với anh bạn Quy của kênh Thú Vui Dân Dã. Video này có rất nhiều thứ: từ nấu ăn, thăm bẫy cá với anh bạn người địa phương, lội sình săn Cá bông sao bằng Ná và nấu đám cá bắt được từ ngày 1 và 2.
Vì ở cùng với anh bạn người Việt, tôi muốn nấu cá theo phong cách Việt Nam. Không biết có giống ẩm thực Việt không, nhưng tôi có cho nước mắm vào :D Và mọi người, video này ở Cần Giờ không phải Cần Thơ.

#Vietnammeetsdustin #Catch&Cook

►►►Follow me on/Theo dõi trang cá nhân của tôi◄◄◄
FACEBOOK FANPAGE: Dustin Cheverier - Vietnam Meets Dustin
👉🏻https://www.facebook.com/VietnamMeetsDustin
INSTAGRAM: @dustincheverier
👉🏻 https://www.instagram.com/dustincheverier
TikTok: @vietnammeetsdustin
👉🏻 https://vm.tiktok.com/qNGbdN/
Linkedin: Dustin Cheverier
👉🏻www.linkedin.com/in/dustin-cheverier-81698088

►►►New Youtube Channel/Kênh Youtube mới của tôi◄◄◄
👉🏻https://www.youtube.com/channe....l/UCxhdQpxwK1Hf7uA9T

►►►Quy - Thu Vui Dan Da◄◄◄
👉🏻https://www.youtube.com/result....s?search_query=thu+v
----------------------------------------­----------------------------------------­--------------------------------
Business Inquires/Công việc liên hệ qua:
► dustincheverier@gmail.com
*Based in Ho Chi Minh City, Vietnam
*Trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam
----------------------------------------­----------------------------------------­--------------------------------
SUBSCRIBE for New Videos Every Week/ ĐĂNG KÝ KÊNH để không bỏ lỡ Videos mới mỗi tuần

*All of my videos contain both English and Vietnamese subtitles, videos before April 2019, you’ll need to turn on the subtitles with Youtube's settings.

*Tất cả videos này đều có phụ đề Tiếng Anh và Tiếng Việt, trừ những videos trước 4/2019, bạn sẽ cần phải bật phụ đề ở phần Điều Chỉnh.

Xem thêm
0 Bình luận sort Sắp xếp theo

Bình luận Facebook

Tiếp theo