Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Người Ý Đánh Giá ESPRESSO qua 4M này - BẠN CÓ BIẾT?

0 Xem
Barista Skills
Barista Skills
12 Sep 2021

Người Ý Đánh Giá ESPRESSO qua 4M này - BẠN CÓ BIẾT?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ:
Facebook: fb.com/lequynguyen
Website: verocoffee.vn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các Nhóm Chủ Đề Video:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sơ Chế Cà Phê - Vero Farm:
https://tinyurl.com/4zzxk29p
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang Cà Phê - Vero Roastery:
https://tinyurl.com/4jfapfdk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pha Chế Cà Phê - Vero Coffee
https://tinyurl.com/3z587237
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next