Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Tiếng việt lớp 1 sách cánh diều |Ôn tập cuối kỳ 1-phần 1

4 Xem
CoGiang
CoGiang
21 Jul 2021

#tiengvietlop1 #huonggiangtiengviet #sachcanhdieu
- Học tiếng việt lớp 1
- Dạy bé tiếng việt
- Tiếng việt lớp 1
- Dạy bé tiếng việt lớp 1
- Bé học tiếng việt lớp 1
- Đánh vần tiếng việt lớp 1
- Học tiếng việt lớp 1 sách cánh diều
- Tiếng việt lớp 1 sách cánh diều: Ôn tập cuối ký - phần 1: Luyện tập.
- Luyện đọc, và tìm hiểu bài đọc: Chú bé trên cung trăng.
- Điền chữ ng đơn hoặc ngh ghép vào chỗ trống.
- Tập chép câu văn: Chú bé trên cung trăng rất nhớ nhà.
Đăng ký kênh youtube.com/c/kidscenter87

File tập viết
https://drive.google.com/drive..../folders/1S0D2Bn_hjMMusic
PeriTune - Sakuya 3(Japanese/Royalty Free Music)
https://www.youtube.com/channe....l/UCgrQkWWf_48rQm-x-


PeriTune - Sakuya2(Japanese/Royalty Free Music)
https://www.youtube.com/watch?v=NWWaBBHBWJY&t


Music
------------------------------------------------------
Relaxing Music - Vindsvept - Sleeper
https://www.youtube.com/watch?v=VMUzqKy3Xec
------------------------------------------------------

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next