fruitmentor
fruitmentor 01 Apr 2021
0
watermark logo

Up next

Người Cuối Cùng Còn Thử Thách Cắm Trại Sinh Tồn Trên Bãi Biển Sẽ Thắng 10 Triệu
05 Apr 2021
Người Cuối Cùng Còn Thử Thách Cắm Trại Sinh Tồn Trên Bãi Biển Sẽ Thắng 10 Triệu
Thủy Cute · 0 Xem

Nguy cơ di chuyển trái cam quýt ở California

2 Xem

Việc di chuyển trái cam quýt gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới cây cam quýt của California do sự hiện diện của rầy chổng cánh Châu Á và bệnh vàng lá (còn được gọi là HLB hoặc bệnh vàng lá gân xanh ở cây cam quýt). Bạn có thể giúp cứu cây cam quýt California bằng cách tiêu thụ cam quýt tự trồng tại nhà.

Có nhiều biện pháp cách ly được thực hiện ở California để bảo vệ cây cam quýt:
Bản đồ cập nhật các khu vực trong California được kiểm dịch chống rầy chổng cánh Châu Á:

https://www.cdfa.ca.gov/plant/acp/regulation.html

Bản đồ cập nhật các khu vực trong California được cách ly chống bệnh vàng lá:
https://www.cdfa.ca.gov/plant/hlb/regulation.html

Nguồn tài liệu được sử dụng để chuẩn bị video này bao gồm:
https://www.cdfa.ca.gov/plant/....hlb/docs/3439-TXT-hl
http://pi.cdfa.ca.gov/pqm/manual/pdf/420.pdf

Mục C.5.D của http://pi.cdfa.ca.gov/pqm/manual/pdf/420.pdf

Video về cây nhiễm HLB đầu tiên được phát hiện ở California là của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California (CDFA):
https://youtu.be/mHjsBEG1J94?t=44

Đoạn video về chú chó đánh hơi được trích từ đoạn video sau của CDFA:
https://youtu.be/cF1tNXb0IDI

Video xử lý thực địa trên trái cam quýt là của Spencer Walse, USDA ARS.

Nguồn ảnh:
Dữ liệu cho Bản đồ được hiển thị do Dịch vụ Phân tích Dữ liệu Thực vật CDFA (PDAS) cung cấp
Rầy chổng cánh Châu Á: David Hall, USDA; Jeffrey Weston Lotz, Sở Nông nghiệp Florida; và Chương trình Giám sát và Kiểm kê Ong Bản địa của USGS
https://www.flickr.com/people/usgsbiml/Ảnh chụp trái cam quýt trong thùng ruộng là của Spencer Walse, USDA ARS.

Xem thêm
0 Bình luận sort Sort By

Bình luận Facebook

Up next

Người Cuối Cùng Còn Thử Thách Cắm Trại Sinh Tồn Trên Bãi Biển Sẽ Thắng 10 Triệu
05 Apr 2021
Người Cuối Cùng Còn Thử Thách Cắm Trại Sinh Tồn Trên Bãi Biển Sẽ Thắng 10 Triệu
Thủy Cute · 0 Xem