VOALearningEnglish
VOALearningEnglish

VOALearningEnglish

      |      

Người đăng ký

   Những video mới nhất

VOALearningEnglish
19 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#12: How High Will the Price of Oil Go This Time?
#12: Giá dầu sẽ tăng cao tới mức nào trong thời điểm này?

VOALearningEnglish
12 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#07: Using Computer Games to Support Democracy and Conflict Resolution
#07: Dùng computer game để ủng hộ dân chủ và giải quyết xung đột

VOALearningEnglish
21 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

#05: Nuclear Crisis in Japan Raises Worries About Radiation Risks
#05: Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ nhiễm độc phóng xạ

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

VOALearningEnglish
24 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#10: Are You Learning English? These Songs May Help
#10: Bạn đang học tiếng Anh? Những bài hát này có thể giúp ích cho việc học của bạn

VOALearningEnglish
9 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#11: Teaching Children How to Think Internationally
#11: Dạy trẻ nhỏ cách tư duy toàn cầu

VOALearningEnglish
19 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#New York City Celebrates Its 400th Anniversary
#Thành phố New York tổ chức kỉ niệm 400 năm tuổi

VOALearningEnglish
11 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#09: Unwrapping the Genetic Secrets of a Chocolate Bar
#09: Khám phá bí mật nguồn gốc của thỏi sôcôla

VOALearningEnglish
22 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

#02: Are People Who Speak More Than One Language Smarter?
#02: Những người nói nhiều hơn một ngôn ngữ có thông minh hơn không?

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

VOALearningEnglish
25 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

#13: A Whole New World, Brought to Us by Gizmos and Gadgets
#13: Những đồ dùng và thiết bị mang lại cho chúng ta một thế giới hoàn toàn mới

VOALearningEnglish
10 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English, learn english by listening
Site: Originally published at - http://learning.latin42.com

#04: Test of Big Space Rocket Set for Late 2012
#04: Thử nghiệm bộ thiết bị phóng tên lửa không gian cỡ lớn vào cuối năm 2012

Luyện nghe nói tiếng Anh hằng ngày qua VOA
Luyen nghe noi tieng anh hang ngay qua voa

VOALearningEnglish
9 Lượt xem · 3 năm trước kia

Anna takes Penelope around the city on a tour vehicle. Is it a bus? Is it a boat? Yes! The Duck Bus/Boat. It goes on land. It goes on water.

Originally published at - http://learning.latin42.com

VOALearningEnglish
12 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English Podcast || 14 March 2019

Listen everyday to improve your English.

Like and subscribe to get latest English podcasts from VOA Learning English.
Originally published at - http://learning.latin42.com

VOALearningEnglish
18 Lượt xem · 3 năm trước kia

"Learning English program" use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.
Originally published at - http://learning.latin42.com

VOALearningEnglish
13 Lượt xem · 3 năm trước kia

VOA Learning English Podcast || 27 February 2019

Listen everyday to improve your English.

Like and subscribe to get latest English podcasts from VOA Learning English.
Originally published at - http://learning.latin42.com

VOALearningEnglish
16 Lượt xem · 3 năm trước kia

Originally published at - http://learning.latin42.com

VOALearningEnglish
13 Lượt xem · 3 năm trước kia

"Learning English program" use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.
Originally published at - http://learning.latin42.com

VOALearningEnglish
14 Lượt xem · 3 năm trước kia

"Learning English program" use a limited vocabulary and are read at a slower pace than VOA's other English broadcasts. Previously known as Special English.
Originally published at - http://learning.latin42.com

Cho xem nhiều hơn