Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

Terms of use

Thông tin dành cho cơ quan hành phápNhững nguyên tắc hoạt động này dành cho các viên chức hành pháp cần tìm kiếm hồ sơ tài khoản Instagram. Thông tin này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.Yêu cầu thông tin người dùng


Chúng tôi chỉ tiết lộ hồ sơ tài khoản theo các điều khoản dịch vụ của mình và luật hiện hành, bao gồm Đạo luật lưu trữ thông tin liên lạc (“SCA”) của liên bang, 18 U.S.C. Mục 2701-2712. Theo SCA:

  • cần phải có trát đòi hầu tòa hợp lệ liên quan đến cuộc điều tra hình sự chính thức để yêu cầu tiết lộ hồ sơ cơ bản của người đăng ký (được định nghĩa trong 18 U.S.C. Mục 2703(c)(2)). Hồ sơ này có thể bao gồm: tên, thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin về thẻ tín dụng, địa chỉ email và mọi địa chỉ IP đăng nhập/đăng xuất gần đây, nếu có.


  • cần phải có lệnh tòa được ban hành theo 18 U.S.C. Mục 2703(d) để yêu cầu tiết lộ một số hồ sơ nhất định hoặc thông tin khác về tài khoản, không bao gồm nội dung liên lạc, có thể bao gồm tiêu đề tin nhắn và địa chỉ IP, ngoài hồ sơ cơ bản của người đăng ký như nêu ở trên.


  • cần phải có lệnh khám xét được ban hành theo quy trình mô tả trong Quy tắc tố tụng hình sự liên bang hoặc quy trình ban hành lệnh tương đương của tiểu bang khi đưa ra nguyên nhân có thể có để yêu cầu tiết lộ nội dung lưu trữ trong bất kỳ tài khoản nào, có thể bao gồm tin nhắn, ảnh, bình luận và thông tin về vị trí.


Điều quan trọng cần lưu ý là một số thông tin chúng tôi lưu trữ được thu thập một cách tự động, trong khi có những thông tin khác là do người dùng cung cấp. Chúng tôi không yêu cầu xác minh email hoặc điện thoại và chúng tôi không yêu cầu mọi người sử dụng tên hoặc danh tính thật trên Instagram.


Để biết thêm thông tin về Instagram, vui lòng đọc Chính sách dữ liệu và Điều khoản sử dụng của chúng tôi.Tính sẵn dùng và sự lưu giữ dữ liệu


Chúng tôi lưu giữ các loại thông tin khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau. Với lượng nội dung trong thời gian thực trên Instagram, một số thông tin có thể chỉ được lưu trữ trong thời gian ngắn. Chúng tôi không giữ lại dữ liệu cho mục đích thi hành pháp luật trừ khi nhận được yêu cầu lưu giữ hợp pháp.Thông tin cần có


Mọi yêu cầu đều phải rõ ràng, nêu cụ thể loại dữ liệu cần có và giới hạn thời gian, cùng với:
  1. Tên cơ quan ban hành, người đại diện, địa chỉ email từ miền hành pháp và số điện thoại liên hệ trực tiếp.

  2. Tên người dùng của tài khoản Instagram liên quan đến yêu cầu vào ngày phù hợp, chi tiết về thông tin cụ thể cần có, cũng như mối quan hệ của tài khoản với cuộc điều tra của bạn. Tên người dùng không cố định và chúng tôi không thể xử lý những yêu cầu không bao gồm ngày phù hợp, kèm theo tên người dùng.


Yêu cầu khẩn cấp


Trong trường hợp xảy ra vấn đề có liên quan đến tổn hại sắp xảy đến với một đứa trẻ hoặc nguy cơ tử vong hay thương tật nghiêm trọng đối với bất kỳ người nào và cần tiết lộ ngay thông tin, các viên chức hành pháp có thể gửi yêu cầu thông qua Hệ thống yêu cầu trực tuyến về thi hành pháp luật tại baylenvietnam.com/records.


Lưu ý quan trọng: Chúng tôi sẽ không xem xét hoặc trả lời những thư được gửi đến địa chỉ email này mà không phải từ các viên chức hành pháp. Người dùng nào biết được tình huống khẩn cấp thì cần liên hệ ngay lập tức và trực tiếp với viên chức hành pháp tại địa phương.Sự an toàn cho trẻ em


Khi có bất kỳ trường hợp nào rõ ràng về hành vi bóc lột tình dục trẻ em xuất hiện trên hệ thống của mình, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, bao gồm nội dung mà chính phủ yêu cầu lưu ý, chúng tôi sẽ báo cáo theo luật hiện hành với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC). NCMEC đưa các vấn đề đến cơ quan hành pháp từ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ nạn nhân.


Nếu có yêu cầu liên quan đến vấn đề an toàn hoặc bóc lột trẻ em, hãy nêu rõ tình hình (kèm theo mã nhận dạng báo cáo NCMEC tương ứng) trong yêu cầu để chúng tôi có thể xử lý nhanh chóng và hiệu quả.Yêu cầu về thủ tục tố tụng quốc tế


Chúng tôi chỉ tiết lộ hồ sơ tài khoản theo các điều khoản dịch vụ hiện hành và luật hiện hành. Có thể cần phải có yêu cầu Hiệp định tương trợ tư pháp hoặc văn kiện thỉnh cầu thẩm vấn để bắt buộc tiết lộ nội dung của tài khoản. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Chính sách dữ liệu của chúng tôi.Lưu giữ tài khoản


Chúng tôi sẽ tiến hành các bước để lưu giữ hồ sơ tài khoản liên quan đến các cuộc điều tra hình sự chính thức trong vòng 90 ngày cho đến khi chúng tôi nhận được thủ tục tố tụng chính thức. Bạn có thể nhanh chóng gửi yêu cầu lưu giữ chính thức thông qua Hệ thống yêu cầu trực tuyến về thi hành pháp luật tại baylenvietnam.com/records hoặc qua email hay thư như được nêu dưới đây.Sự chấp thuận của người dùng


Nếu viên chức hành pháp tìm kiếm thông tin về một người dùng Instagram đã đồng ý cho viên chức đó truy cập hoặc thu thập thông tin tài khoản của mình, người dùng này phải được hướng dẫn để tự thu thập thông tin đó từ tài khoản của họ. Đối với nội dung tài khoản, chẳng hạn như tin nhắn, ảnh và video, người dùng có thể truy cập tính năng "Tải dữ liệu xuống" của Instagram trong phần cài đặt Riêng tư và Bảo mật của họ.Thông báo


Chính sách của chúng tôi là thông báo cho người sử dụng dịch vụ của mình về yêu cầu cung cấp thông tin của họ trước khi tiết lộ, trừ khi luật pháp nghiêm cấm điều đó hoặc trong những trường hợp ngoại lệ, như bóc lột trẻ em, tình huống khẩn cấp hoặc khi thông báo thì sẽ bị phản tác dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trì hoãn khi hết thời hạn không tiết lộ cụ thể theo lệnh tòa, cũng như khi chúng tôi thật sự tin rằng các trường hợp ngoại lệ không còn tồn tại nữa, đồng thời pháp luật không ngăn cấm chúng tôi làm điều đó. Nếu viên chức hành pháp cho rằng việc thông báo sẽ gây nguy hiểm cho cuộc điều tra thì người này cần phải có lệnh tòa phù hợp hoặc thủ tục phù hợp khác tuyên bố cấm thông báo. Nếu yêu cầu cung cấp dữ liệu của bạn khiến chúng tôi chú ý đến việc vi phạm đang diễn ra đối với các điều khoản sử dụng của mình, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng khác, bao gồm những hành động có thể thông báo cho người dùng rằng chúng tôi biết về hành vi sai trái của họ.Chứng nhận


Chúng tôi không thể cung cấp chứng nhận của chuyên gia. Mọi hồ sơ được tạo ra đều có tính tự xác thực và không cần chứng nhận của người quản lý hồ sơ. Nếu cần có mẫu chứng nhận đặc biệt, hãy đính kèm mẫu đó với yêu cầu cung cấp hồ sơ của bạn.Bồi hoàn chi phí


Chúng tôi có thể yêu cầu bồi hoàn chi phí khi đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể thu lại những khoản phí bổ sung phát sinh do các yêu cầu bất thường hoặc phức tạp. Những khoản phí này có thể được miễn nếu vấn đề có liên quan đến các mối nguy hại tiềm ẩn cho trẻ em, chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi và các yêu cầu khẩn cấp.Gửi yêu cầu


Online:


Viên chức hành pháp nào tìm kiếm hồ sơ tài khoản Instagram thì phải gửi yêu cầu đến:


BLVN, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
Hoa Kỳ


Viên chức hành pháp nên sử dụng Hệ thống yêu cầu trực tuyến về thi hành pháp luật tại baylenvietnam.com/records để gửi, theo dõi và xử lý yêu cầu. Xin lưu ý rằng cần phải có địa chỉ email do chính phủ cấp để truy cập Hệ thống yêu cầu trực tuyến về thi hành pháp luật.


Thư:


BLVN, Inc.
Người nhận: Law Enforcement Response Team
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025


Viên chức hành pháp nào không gửi yêu cầu qua Hệ thống yêu cầu trực tuyến về thi hành pháp luật tại baylenvietnam.com/records thì sẽ nhận được phản hồi chậm hơn.


Lưu ý

  • Việc chấp nhận thủ tục tố tụng theo bất kỳ phương tiện nào trong số các phương tiện này là vì mục đích thuận tiện và không khước từ bất kỳ sự phản đối nào, bao gồm cả thiếu thẩm quyền hoặc tống đạt không phù hợp.


  • Chúng tôi sẽ không xem xét hoặc trả lời thư từ không phải do viên chức hành pháp gửi đến địa chỉ trên đây.


https://baylenvietnam.com/