Phi lợi nhuận & Hoạt động

wave
The paradox of choice | Barry Schwartz
00:20:23
TEDtalksDirector
0 Xem · 25 ngày trước
الخوف من كورونا
00:06:35
TEDtalksDirector
0 Xem · 25 ngày trước
The price of shame | Monica Lewinsky
00:22:31
TEDtalksDirector
1 Xem · 25 ngày trước

Showing 1 out of 88