close

He2022 giảm giá 150k cho vé bay đôi dù lượn tại duluon.org

watermark logo

Tiếp theo

Tự chạy

How to install and set up Chromecast with Google TV

1 Lượt xem • 02/14/23
Đăng lại
Nhúng
Thủy Cute

The new Chromecast with Google TV is easy to install and set up. Follow along as we walk you through the entire process with detailed step-by-step instructions right on your TV screen and through the Google Home app on your phone. To learn more, visit https://support.google.com/chromecast

Cho xem nhiều hơn
0 Bình luận sort Sắp xếp theo
Bình luận trên Facebook

Tiếp theo

Tự chạy