close

He2022 giảm giá 150k cho vé bay đôi dù lượn tại duluon.org

watermark logo

Tiếp theo

Tự chạy

Integração Zapier para Perfex CRM utilizando Perfex API

29 Lượt xem • 04/10/21
Đăng lại
Nhúng
Thủy Cute

Para enviar leads do Zapier para o Perfex através da PerfexAPI, crie um zap com saida em Webhook, formato POST com Payload Type tipo Form.

If you wnna send leads from Zapier to Perfex using the PerfexAPI, you need to create a new “zap” with a endpoint in Webhook, format POST and Pyload Type like Form. Thats all

Cho xem nhiều hơn
0 Bình luận sort Sắp xếp theo
Bình luận trên Facebook

Tiếp theo

Tự chạy