watermark logo

Cách giâm cành – Giâm và ghép cành cam quít cùng một lúc

5 Xem
fruitmentor
fruitmentor
01 Apr 2021

Video này hướng dẫn cách giâm và ghép cành cam quít cùng một lúc.
http://fruitmentor.com/vi/giam....-va-ghep-canh-cam-qu (Hướng dẫn từng bước)

Đầu tiên, quan sát một vườn ươm cây có múi tại California bằng phương pháp giâm và ghép cành. Phần tiếp theo, học cách giâm cành cây có múi từ hom cây qua các hướng dẫn cặn kẻ.
Nếu bạn trồng cam quýt từ hom cây, điều tối quan trọng là phải xử dụng chồi giống từ cây đã được kiểm nghiệm và xác nhận là không có bệnh.
Các bệnh về cây có múi như bệnh vàng lá gân xanh huanglongbing rất dễ dàng lan truyền qua cách nhân giống thực vật nếu hom cam quýt được lấy từ cây không được bảo vệ và chưa được kiểm tra để xác nhận không có rầy chổng cánh.

Cách đặt chồi giống từ Chương trình nhân giống vô sinh cây cam quít CCPP:
https://www.youtube.com/watch?v=NEzfzalK-5M

Nhân giống cam quít bằng cách giâm cành không dễ dàng. Nếu muốn nhân giống bằng cách ghép vào gốc ghép, xin xem video
https://www.youtube.com/watch?v=ZrFkHtOMBG8 (Ghép cam quít bằng chồi)
https://www.youtube.com/watch?v=kEcgKbbSaNA (Ghép cam quít bằng cành)

Tại California, thu thập bất kỳ vật liệu nào để nhân giống cây có múi kể cả chồi cây và hạt giống từ các nguồn không đăng ký là bất hợp pháp. Bất kỳ cây có múi nào được trồng hoặc ghép ở California bắt buộc phải từ một trong hai nguồn cây hợp pháp dưới đây:
1. Chương trình làm sạch sâu bọ cho các vườn ươm cây có múi điều hành bởi California Department of Food and Agriculture ( viết tắt là CDFA, Văn phòng thực phẩm và nông nghiệp California)
CDFA: https://www.cdfa.ca.gov/plant/....pe/nsc/nursery/citru
2. Citrus Clonal Protection Program (viết tắt là CCPP, Chương trình nhân giống vô sinh cây cam quýt) nằm tại đại học Riverside tại California
CCPP: http://ccpp.ucr.edu/

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next