https://www1.baylenvietnam.com/@TruonghocPowerPoint Các bài hướng dẫn về PowerPoint Tốt nhất

watermark logo

CS52 - (ASP.NET Razor 03) Layout trong ASP.NET Razor, lập trình C# .NET Core

1 Xem
xuanthulab
xuanthulab
08 Jun 2021

Tìm hiếu cấu trúc và sử dụng các Layout trong trang Razor Page với ASP.NET Core C#, thiết lập sử dụng nhiều Layout và các Layout lồng nhau #xuanthulab​​​ #xuanthulabcsharp​​​

Tham khảo: https://xuanthulab.net/asp-net....-razor-layout-trong-

00:00 Khởi tạo dự án Razor Page, giới thiệu Layout
02:55 Tạo mới thiết kế một bố cục Layout trong ASP.NET
09:19 Section trong Layout
12:36 Layout lồng nhau trong ASP.NET core

☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next